AROS arkitekter AS

Hamnetind sentrumskvartal er teikna og utvikla av AROS arkitekter AS, som har hovudkontor i Sandnes. Dei 12 medarbeidarane i arkitektfirmaet er alt frå sivilarkitektar til landskapsarkitektar, arealplanleggjarar, bygningsingeniørar, DAK-operatørar og interiørarkitekt.

Fleire av medarbeidarane har jobba saman i over 25 år, og erfaringa deira – kombinert dyktige, yngre krefter – har resultert i ei lang rekke gode prosjekt innan ulike marknadssegment. På referanselista har Aros mellom anna førsteplass i arkitektkonkurransen for eit knippe einebustader på Bogafjell i Sandnes og andreplass i arkitektkonkurransen for SR-Bank sitt nye hovudkontor i Stavanger, samt nytt kontorbygg for Subsea 7 på Forus, to bustadblokker med uteareal på Fantoft i Bergen og eit nytt helsebygg i Stavanger, og no Hamnetind Sentrumskvartal.

Kontaktinfo

Hamnetind Sentrumskvartal
Det gode liv i Leirvik

Last ned dokumenter:
Prospekt Høgatinden, Prospekt Midttinden, Salgsoppgave Midttinden, Kjøpetilbud, Kjøkken/Bad/Tilvalg, Nøkkelinformasjon

For meir informasjon om Hamnetind
Sentrumskvartal, ta kontakt med oss på:

T: 90 99 40 40
E: Andreas.Hauge@hamnetind.no

Kontaktskjema

Hamnetind sentrumskvartal – se salgsoppgave

3D og 2D tegninger er illustrasjoner for å gi et inntrykk av byggene og prosjektet. Illustrasjoner kan også ha avbildet tilvalg, som ikke er med i standard leveranse. Foto er ment å illustrere området, uten at det er nøyaktig og bindende. Det tas forbehold om skrivefeil. For data som danner grunnlaget for avtale se salgsoppgave med alle vedlegg og leveransebeskrivelse.