Bad

Bada i Hamnetind sentrumskvartal blir leverte med fliser på golv og vegg. I utforminga av bada har me lagt stor vekt på å skapa lyse og smakfulle bademiljø med hygieniske flater og enkelt reinhald.

Alle leilegheitene inneheld eit stort bad med dusjløysning i glas, vegghengt toalett for enkelt reinhald, og baderomsmøbel med skuffer under vask. Bada har også moglegheit for ei skapløysing for vaskemaskin og tørketrommel.

I leilegheiter som har eit bad nummer to, vert desse levert i same kvalitet som hovudbadet - men med anna sanitærløysing.

Kontaktinfo

Hamnetind Sentrumskvartal
Det gode liv i Leirvik

Last ned dokumenter:
Prospekt Høgatinden, Prospekt Midttinden, Salgsoppgave Midttinden, Kjøpetilbud, Kjøkken/Bad/Tilvalg, Nøkkelinformasjon

For meir informasjon om Hamnetind
Sentrumskvartal, ta kontakt med oss på:

T: 90 99 40 40
E: Andreas.Hauge@hamnetind.no

Kontaktskjema

Hamnetind sentrumskvartal – se salgsoppgave

3D og 2D tegninger er illustrasjoner for å gi et inntrykk av byggene og prosjektet. Illustrasjoner kan også ha avbildet tilvalg, som ikke er med i standard leveranse. Foto er ment å illustrere området, uten at det er nøyaktig og bindende. Det tas forbehold om skrivefeil. For data som danner grunnlaget for avtale se salgsoppgave med alle vedlegg og leveransebeskrivelse.