Kjøken

Kjøken i Hamnetind sentrumskvartal kjem i mange variantar. Nokre av leiligheitene har kjøken for to, og andre har kjøken for mange. Kjøken vert på mange sett på som hjarta i bustaden, og plassen ein er først om morgonen og nest sist om kvelden.

Sjølve kjøken innreiinga vert levert komplett med over og underskåp og kvitevarer.

Vikalappen hentar ein i tøflene, og tek heisen til posten. Alle leiligheitene har eigne balkongar og vegen er kort frå kjøkenet med kaffikoppen ein flott sundagsmorgon.

Kontaktinfo

Hamnetind Sentrumskvartal
Det gode liv i Leirvik

Last ned dokumenter:
Prospekt Høgatinden, Prospekt Midttinden, Salgsoppgave Midttinden, Kjøpetilbud, Kjøkken/Bad/Tilvalg, Nøkkelinformasjon

For meir informasjon om Hamnetind
Sentrumskvartal, ta kontakt med oss på:

T: 90 99 40 40
E: Andreas.Hauge@hamnetind.no

Kontaktskjema

Hamnetind sentrumskvartal – se salgsoppgave

3D og 2D tegninger er illustrasjoner for å gi et inntrykk av byggene og prosjektet. Illustrasjoner kan også ha avbildet tilvalg, som ikke er med i standard leveranse. Foto er ment å illustrere området, uten at det er nøyaktig og bindende. Det tas forbehold om skrivefeil. For data som danner grunnlaget for avtale se salgsoppgave med alle vedlegg og leveransebeskrivelse.