Eit heilt spesielt prosjekt

Ein lettstelt og effektiv bustad gir meir fritid og fridom til å gjera det du aller helst vil. Det er livskvalitet, det.

Etter grundig planlegging, omfattande prosjektering og finpussing av detaljar, kan me no presentera Hamnetind i all sin prakt og storleik. Totalt består prosjektet av over 60 sjønære sentrumsleilegheiter, fordelt på tre bygningskroppar. Den nordre bygningskroppen, sjølvaste Høgatinden, ragar ni etasjar og 32 meter over kaiplanet.

Byens beste bustader

Å skapa den beste plassen å bu i Leirvik. Det er den enkle, men ambisiøse målsettinga til Hamnetind Sentrumskvartal.

Med over 60 leilegheiter i ulike storleikar og prisklassar, slåande utsikt og glimrande solforhold har Hamnetind alle kvalitetane som skal til for å bu godt. Hamnetind er med på å skape nytt liv i Leirvik.

Stort eller akkurat passeleg – valet er ditt

Hamnetind Sentrumskvartal inneheld leilegheiter for ein kvar smak og prisklasse. Fellesnemnaren for alle bustadene er smarte og funksjonelle planløysingar, store og gode altanar og terrassar.

Kontaktinfo

Hamnetind Sentrumskvartal
Det gode liv i Leirvik

Last ned dokumenter:
Prospekt Høgatinden, Prospekt Midttinden, Salgsoppgave Midttinden, Kjøpetilbud, Kjøkken/Bad/Tilvalg, Nøkkelinformasjon

For meir informasjon om Hamnetind
Sentrumskvartal, ta kontakt med oss på:

T: 90 99 40 40
E: Andreas.Hauge@hamnetind.no

Kontaktskjema

Hamnetind sentrumskvartal – se salgsoppgave

3D og 2D tegninger er illustrasjoner for å gi et inntrykk av byggene og prosjektet. Illustrasjoner kan også ha avbildet tilvalg, som ikke er med i standard leveranse. Foto er ment å illustrere området, uten at det er nøyaktig og bindende. Det tas forbehold om skrivefeil. For data som danner grunnlaget for avtale se salgsoppgave med alle vedlegg og leveransebeskrivelse.